PROJEKT HEALTH II
(projekt zakończony)

PROJEKT ROZWOJU SŁUŻBY ZDROWIA
HEALTH SERVICES DEVELOPMENT PROJECT

(projekt zakończony)