BIURO DO SPRAW ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW POMOCY
W OCHRONIE ZDROWIA

Office for Foreign Aid Programs in Health Care


Aleje Jerozolimskie 155,

02-326 Warszawa;

fax: (22) 658-26-17,

tel.: (22) 658-22-61, 658-26-87,

e-mail: bpz@bpz.gov.pl
;Program w dziedzinie zdrowia
- Roczny plan pracy na 2013

Plan pracy na 2013 rok kliknij