Instytucja Pośrednicząca
dla obszaru tematycznego: ochrona zdrowia