Jednostki z obszaru ochrony zdrowia mogły w latach 2004 - 2006 korzystać z dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych

Dofinansowanie szkoleń podnoszacych kwalifikacje pracowników w sektorze ochrony zdrowia w latach (2004-2006)