Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)

Fundusz Współpracy. Jednostka Finansująco-Kontraktująca (JFK)

Komisja Europejska (European Commission)

Bank Światowy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego