Informacje o Biurze


Dyrektorem Biura jest Jadwiga Jaszczyk


e-mail: j.jaszczyk@bpz.gov.pl

Akty prawne

Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Działalność

Do zadań Biura należy realizacja programów pomocy współfinansowanych przez: Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy oraz programów bilateralnych. Programy te dotyczą zagadnień związanych z ochroną zdrowia oraz działalnością i reformą polskiego systemu opieki zdrowotnej. Działania podejmowane przez Biuro w ramach wykonywanych zadań obejmują: