PO IiŚ - PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO" NA LATA 2007-2013
(projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.)

Instytucją Pośredniczącą dla PO IiŚ jest: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych MZ
Dyrektor: Michał Kępowicz tel: (22)860 69 00 fax: (22)860 68 79

Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia) dla PO IiŚ jest: Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia
Dyrektor: Leszek Sikorski tel:(22) 597 09 27 fax:(22) 597 09 37

PO KL - PROGRAM OPERACYJNY "KAPITAŁ LUDZKI" NA LATA 2007-2013
(27 września 2007 r. - Komisja Europejska przyjeła program do realizacji)

Instytucją Pośredniczącą dla II Priorytetu PO KL jest: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Dyrektor: Ewa Wróbel tel: (22)693 59 54 fax: (22)693 40 72

Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia) dla II Priorytetu PO KL jest: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych MZ
Dyrektor: Michał Kępowicz tel: (22)860 69 00 fax: (22)860 68 79