Partnerstwo Północnego Wymiaru
w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej

Informacje ogólne


Projekt "ImPrim" opracowany prze Grupę Ekspercką ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej NDPHS otrzymał dofinansowanie w ramach Programu na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013


Partnerstwo Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowało, że projekt "ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems" uzyskał dofinansowanie w ramach Programu na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2107-2013.

Projekt ma na celu poprawę efektywności kosztowej publicznych systemów opieki zdrowotnej, bardziej efektywne zwalczanie chorób zakaźnych i związanych z czynnikami społecznymi.

Działania w ramach projektu nakierowane będą na:

Liderem konsorcjum wdrażającego projekt jest Szwedzki Komitet ds. Międzynarodowej Współpracy w obszarze Opieki Zdrowowtnej (Swedish Committee for International Health Care Collaboration, SEEC). Projekt ma trwać 36 miesięcy, jego budżet wynosi 2,65 mln euro.