Partnerstwo Północnego Wymiaru
w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej

Informacje ogólne


Projekt - Baza Danych Partnerstwa


Partnerstwo wspiera i propaguje współpracę międzynarodową na wielu poziomach, dążąc do osiągnięcia wymiernych rezultatów w dziedzinie zdrowia i spraw społecznych. Jednym z nich jest projekt: "Baza danych projektów zdrowia publicznego w Europie Północno - Wschodniej i krajach sąsiedzkich", realizowany przy współudziale środków Wspólnotowego Programu Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008. Projektu koordynowany jest przez Sekretariat NDPHS, a partnerami stowarzyszonymi są: Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Niemcy, Nordycka Rada Ministrów, Norwegia, Polska i Szwecja.


W ramach projektu, współfinansowanego ze środków Wspólnotowego Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008, którego Partnerem Stowarzyszonym jest Polska, została stworzona nowa strona Partnerstwa (również w wersji polskiej) oraz uruchomiono nowe narzędzia on-line, tj. Bazę Danych Partnerstwa oraz Linię Projektową.


Strona internetowa Partnerstwa zawiera informacje o celach i strukturze Partnerstwa, Grupach Eksperckich Partnerstwa, spotkaniach, Infobox (obejmujący m.in. kalendarz z informacjami o głównych wydarzeniach, konferencjach itp. organizowanych w obszarze Wymiaru Północnego, e-Newsletters, komunikaty prasowe, folder z ulotkami informacyjnymi, itp.) oraz sekcje poświęcone dwóm nowym narzędziom on-line:

        - Baza Danych NDPHS
        - Linia Projektowa