Strona główna BIPBIURO DO SPRAW ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW POMOCY
W OCHRONIE ZDROWIA


Adres podmiotu
Aleje Jerozolimskie 155,

02-326 Warszawa;

telefon:

(22) 658-22-61, 658-26-87,

faks:

(22) 658-26-17

Adres e-mail:

bpz@bpz.gov.pl

Strona www Biura:

www.bpz.gov.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Biura za rok 2010.